News

"ኤች አይቪ አሁንም ችግራችን ነው" በሀዋሳ የኢንዱስትሪ ፓርክ የኤችአይቪ የንቅናቄ መድረክ ተካሄደ። የፌደራል ኤችአይቪ ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤት ከሲዳማ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ጋር በትብብር ባዘጋጁት መድረክ ላይ የጤና ሚኒስቴር ሚንስትር ድኤታ ዶ/ር ደረጄ ድጉማ "በአሁኑ ሰዓት በተገኘው ውጤት በመርካትና በመዘናጋት የባለድርሻ አካላትና አጋር ድርጅቶች ተሳትፎና ርብርብ ቀንሷል። ባለን ውስን ሀብት ትክክለኛና በህብረተሰቡ ተቀባይነት ያለው የኤች አይቪ ኤ

Posted on:
Sunday, December 20, 2020

የፌዴራል ኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ጽ/ቤት ሰራተኞች አለም አቀፍ የጸረ-ጾታዊ ጥቃት ቀንንና የጸረ-ሙስና ቀንን ህዳር 26 /2013 ዓ.ም በአዳማ ከተማ አክብረዋል፡፡

Posted on:
Monday, December 7, 2020

“ኤች አይቪ ኤድስን ለመግታት አለም አቀፋዊ ትብብር የጋራ ሀላፊነት!” በሚል መሪ ቃል በቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ በተከበረበት ወቅት የጤናው ሴክተር አመራሮች፣ የማህበራትና ጥምረት አመራሮች፣ የኢንዱስትሪ ፓርክ ሀላፊዎች፣ የባለድርሻ አካላትና አጋር ድርጅቶች ከፍተኛ አመራሮችና የኢንዱስትሪ ፓርኩ ሰራተኞች ታድመዋል፡፡

Posted on:
Wednesday, December 2, 2020

ኤችአይቪን ለመግታት፣ ዓለምአቀፋዊ ትብብር፣ የጋራ ኃላፊነት!
በሀገራችን ለ33ኛ ጊዜ “ኤችአይቪን ለመግታት፣ ዓለምአቀፋዊ ትብብር፣ የጋራ ኃላፊነት! በሚል መሪቃል ህዳር 22 የሚከበረውን የአለም ኤድስ ቀን አስመልክቶ የጽ/ቤቱ ዋና ዳይሬክትር ዶ/ር ጽጌረዳ ክፍሌ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል ፡፡

የዓለም ኤችአይቪ ቀን አከባበርን በተመለከተ ጋዜጣዊ መግለጫ ሲሰጥ

Posted on:
Monday, November 30, 2020
Posted on:
Thursday, October 8, 2020
Posted on:
Tuesday, October 23, 2018